Se vedlagte skriv om nytt anlegg og datoer for når anlegget vil bli installert i de ulike leilighetene/rekkehusene. 

Informasjonsskriv