Det kommer containere den dagen som skal plasseres på parkeringsplassene :)