5 av plassene (de 3 foran barnehuset og de 2 neste foran S.huset - Lapper settes opp foran plassene) skal benyttes til containere fom kl 07 den 16.10 tom mandag morgen. 

Se vedlagte skriv

PARKERING FORBUDT-Høstdugnad2020.pptx (83,37 kb)