HMS Sjekklister

I boligselskapet ønsker vi å skape et trivelig og trygt miljø for alle. Sammen skal vi ta vare på både bygninger og uteareal. Vi er opptatt av blant annet brannvern, tilsyn med elektriske anlegg og utstyr, fellesareal og lekeplass.

 For å forebygge faren for brann, feil på det elektriske anlegget, vannlekkasjer m.m. er beboer pliktig til å føre tilsyn i egen leilighet. Derfor har boligselskapet som en del av sin internkontroll utarbeidet dette informasjonsskrivet for beboere i Rekkehus og Sentrumshus, som vi anmoder om at gås igjennom årlig, enkelte punkter krever hyppigere kontroller.