Spørsmål rundt utskiftning av dører, vinduer og evt glass

Hei. Styret får en del henvendelser rundt dette. Basert på forslag som ble fremlagt på siste årsmøte, er det igangssatt et arbeid med å innhente priser, alternative leverandører (på vinduer/dører), og se på mulighet for en felles bestilling som evt kan gi litt rimeligere priser. En har som målsetting å prøve å ha noe klart rundt 1.10 eller 1.11, basert på kapasitet og svar fra leverandører og ressurser i sameiet som bidrar.

Men dersom en ønsker kun å skifte ut glass, som mange av oss har gjort, se anbefalte håndtverkere på vår nettside - oksval3.no

 

Kommentarer er stengt