Oppdatert HMS og Internkontroll

Hei. Styret har høsten 2019  jobbet aktivt med å oppdatere våre HMS rutiner og krav til egenkontroll og vedlikehold. 

Ber om at beboere setter seg inn de de oppdaterte rutinene som er blitt publisert under HMS på vår nettside oksval3.no:

- HMS og Egenkontroll

- Beboers ansvar for vedlikehold og egenkontroll (Her ligger alle sjekklister)

 

Hilsen Styret

Kommentarer er stengt