Vårdugnad 2020 - informasjon

Hei
Det nærmer seg vårdugnad, og alle tunkontakter har fått i oppgave og planlegge de ulike aktivitetene som må utføres pr tun. Har dere innspill til ting som bør gjøres med usikker på hvem som er tunkontakt kan dere finne informasjon her http://www.oksval3.no/page/styret-og-tunkontakter-i-oksval-iii-sameie

I disse koronna tider, kan det evt være lurt å spre litt på oppgavene. Dette styres selv av hvert tun. Som informert under rundt containere, har alle god tid å benytte dem - uten å måtte gå oppå hverandre. 

Nytt av året:

- Vi har valgt å stenge komposthaugen ved enden av Sentrumshuset, og leier isteden inn en grøntcontainer. Da vi ser at den fungerer dårlig og vi risikerer å få inn ulike dyr vi ikke ønsker å ha i sameiet. Så viktig at en samler opp det en evt ønsker å kaste i forkant hos seg selv(i sekker e.l) og tømmer når containeren komer. 

- Styret oppfordrer videre til opprenskning på grøntområder (innenfor sameiet) da det har grodd mye igjen i de siste årene. Vi gjorde en kjempeinnsats i fjor med å rydde kraftig ved veien nedenfor sentrumshuset og div gangstier.

Før kl 0800 fredag 8.5.20 må biler fjernes fra de 3 plassene foran barnehuset og de 3 neste mot Sentrumshuset. I tillegg må 2 av bilene nærmest mot Sentrumshuset ved innkjørsel til garasjen fjernes. Dette som følge av at det kommer containere som skal plasseres der. 

Vi har bestilt følgende:

4 stk, 10 m3 Usortert (2 plasseres foran Barnehuset, 1 på tun 1 og 1 borte ved nr 15 rekken)

1 stk, 30 m3 Hageavfall (Plasseres foran Barnehuset)

1 stk 8 m3 Trevirke (Plasseres foran innkjørsel til Garasjen - kun plank skal oppi denne)

2 stk, Bur. 1 ti maling og 1 til elektriske artikler. (Plasseres foran Barnehuset/Sentrumshuset)

 

Sameiet har div redskaper som evt kan lånes ut(Lagret på fellesområdet i kjelleren) - Tunkontakter koordinerer ved evt å låne dette med styret (som har nøkler):

- høytrykkspyler (1 stk), div motorsager, hekkesakser, liten fliskutter maskin, sager. Koster og raker har vi ikke, men vurderes evt kjøpt inn. 

Hvert tun får 2000 kroner til innkjøp av maling/plank/blomster mm til bruk på fellestun.

Sameiet kjøper inn sand/bark til sandkasser ved behov. 

 

God vårdugnad :)

 

Hilsen Styret

 

 

 

 

Kommentarer er stengt