Velkommen til Oksval III Sameie

Det er 129 boliger i sameiet, 95 i rekkehus av varierende størrelse og 34 i en lav blokk med felles garasje. Sentralt plassert ligger Barnehuset, der det drives en privat barnehage for små barn. Husene ble bygget i åren 1977-79 av Nesodden Boligbyggelag og var organisert som et borettslag fram til 1986.

Sammen med Søndre Blåbærstien boligsameie utgjør dette bebyggelsen langs Blåbærstien, som er en kommunal gangvei. Sameiet skal derfor være bilfritt med unntak for nødvendig nyttekjøring. Husene er bygget rundt fem tun, som utgjør lekeareal og samlingssted.

Bebyggelsen i Blåbærstien og lavblokka i Munkefaret ble regulert og planlagt fra 1975. 

Logg inn her

Siste nytt