Dugnader

Styret i sameiet bestiller til hver dugnad:

- Containere til diverse avfall (inklusiv elektriske artikler og malingspann). Men disse skal ikke brukes til å kaste avfall etter større renoveringsprosjekter, hver og enkelt må påse at dette blir kastet på andre måter. I tillegg må alle påse at det som kastet blir flatpakket, ellers tar dere all plass for andre som vil kaste. I de små kurvene som bestilles til elektriske artikler, skal det ikke kastes kjøleskap, vaskemaskin eller tørketrommel . Husk at alt skal oppi containere, IKKE plasseres utenfor.

- Container for grøntavfall (dersom vi ikke har egnede composthauger som kan benyttes).

-  Sand og Bark bestilles til hver vårdugnad til bruke i felles blomsterbed, lekeplasser og sandkasser.

 

Tunkontaktene:

- Har som ansvar å koordinere og planlegge alle aktiviteter som skal utføres på høst og vårdugnad (Se også regler for tunkontakter).

- Hvert år kan tunkontaktene søke om midler til bruk på fellesområdene, til f.eks beising, reparasjon og/Eller utskiftning av plank.

- Styret kan også vedta å gi samme sum til alle tun, til bruk på vårdugnadene.

 

Innkjøp av varer:

- Innkjøp av Beis, koster, trillebårer etc, kan utføres på Jernia på Tangen Centrum. De sender faktura direkte til Sameiet. Ved innkjøp må Oksval III Sameie og Navn på den som handler inn (samt tun) oppgis.

- Innkjøp av f.eks blomst, krukker etc. kan utføres på Thoresen Gartneri i Havsjødalen, de sender også faktura direkte til sameiet.

- Dersom en velger å gjøre innkjøp andre steder, tar dere med kvitteringen til Styreleder og Nestleder, og de ordner med det praktiske mot USBL for utbetaling.

 

REGLER FOR TUNKONTAKTER

(Vedtatt på sameiemøte den 24. mai 1994)

  1. Tunkontakten er kontaktledd mellom styret og beboerne i alle saker som gjelder vedlikehold og dugnad på det enkelte tun.
  2. Tunkontaktene bør se til at fellesarealene holdes ryddig og er i orden, og kan ved behov organisere dugnad og mindre reparasjoner av fellesanlegg, som bl.a. lekeapparater, gjerder, søppelstativer, utskiftning av lyspærer på fellesanlegg og lignende. 11

Tunkontaktene bør også organisere snømåking av stikkveier og i søppelstativene, samt sørge for sandstrøing. Tiltak som medfører kostnader må ikke igangsettes før styret har foretatt bevilgninger.

Tunkontaktene har spesielt ansvar for at det hver vår planlegges og gjennomføres dugnad på tunet og eventuelt sammen med de øvrige tunene på andre fellesområder. Styret kan oppfordre tunkontaktene til å utføre andre oppgaver som det er rimelig og naturlig at en gjør på de enkelte tunene.

3) Tunkontaktene har ansvar for å holde tunmøter etter behov og sørge for at det hvert år før sameiermøte avholdes valg av nye tunkontakter, samt gi melding til styret om valgene. Tunene velger fritt sine tunkontakter, og kan la tunkontakt-vervet gå på omgang blant beboerne.

4) Tunkontaktene har rett til å få tilsendt referat fra styremøtene.