Kontakter

Håndverkere og leverandører

Siden viser en oversikt over anbefalte håndtverkere Sameiet benytter, samt andre i sameiet kan anbefale ovenfor beboere. I tillegg en oversikt over leverandører av inngangsdører/terrassedører, vinduer, glass. 

 

Snekkere/malere/Flislegging:

Marek Pawel Gobliewski

Mobil: 45214942 - Epost: Post@marexboligservice.no

Maler(innvending/utvending), snekker, flislegger, totalrenovering, terrasser, bad, tapetsering

 Piotr Stanczyk

Mobil: 998 70 971 -  Epost: nesoddenbyggservice@gmail.com

Maler(innvending/utvending), snekker, flislegger, totalrenovering, terrasser, bad, tapetsering

 Crawford og Grønvold

Snekkerfirma

  • Tor Dancke - Mobil:  932 68 844

Maler - Snekkerarbeid (småoppdrag):

 

Elektrikere:

 

Rørleggere:

  • Optimal Rørservice - Tlf:   40171319 - Epost: post@optimalror.com - www.optimalror.no
  • Tyreng AS Telefon: 64 93 86 33 Epost: post@tyreng.no  www.tyreng.no

Glassmestere:

Glassmester Fred H. Ottestad/ OK Glass. Tlf: 901 24 051 - Brobekkveien 80C, 0582 Oslo
Ås Glassmester - Tlf: 67214752 - www.aasglass.no

 

Brannvarslingssystem:

Se informasjon om Sikring24.no i denne artikkelen: https://www.oksval3.no/hms-og-internkontroll/brannvern-instrukser-sameiet-2021/

Piper:

http://www.rpv.no (overtatt for Oslo Pipesenter) - November 2018

Oslo Pipesenter - www.ops.no

Vinduer:

Det er pr november 2018 ikke funnet noen leverandør som leverer identiske vinduer ihht eksisterende profil. De fleste har frem til nå kun skiftet ut glasset, Se foreslåtte glassmester lengre opp på siden. 

Ytterdører:

 Det har vist seg å være vanskelig å finne leverandører som kan fremskaffe ytterdører som er  helt identiske med den opprinnelige profilen. De som kan levere tilnærmet lik er:

SWEDOOR – CONGO er en ytterdør som er veldig lik den opprinnelige profilen.

Terrassedører:

Følgende leverandører kan, basert på erfaringer fra beboere, skaffe terrassedører som er identiske med den opprinnelige profilen.

 -Tangen Trelast
- Olerud Maler og snekkerverksted
- Kolbotn Glass – service as
- Byggmester Grønvold
- Tømrer Vidar Busk.

Informasjon Styret har mottatt er at disse leverer spesial lagde dører, og disse koster rundt 15.000 kr fra de fleste leverandørene.