Praktisk Informasjon

Hageavfall - Kompost - Grøntbeholdere

Sameiet har pr 2021 ingen komposthaug tilgjengelig. Den ved siden av Sentrumshuset, enden av rekke 10 er stengt og skal Ikke benyttes. 

Sameiet har i 2021 inngått en avtale med Follo Ren om henting av hageavfall. Det vil bli satt ut beholdere fom uke 15 og ut oktober 2021. 

Dere kan lese mer om avtalen og hvordan dere skal forholde dere til dette: 

https://www.folloren.no/abonnementsavtale-for-henting-av-hageavfall/?highlight=%27hageavfall%27

Oversikt over hvor avfallsbeholdere vil bli plassert: 
2 stykk Tun 1 - utenfor dagens Søppelskur
1 stykk ved siden av søppelskuret på vei ned den lille bakken mot barnehagen 
4 stykk på siden av søppelskuret som står utenfor Barnehagen.
1 stykk på tun 4 ved siden av søppelskuret som står foran rekke Blåbærstien 14
2 stykk på tun 5  - ved siden av søppelskuret
Vi vil i tillegg til dette ha grøntcontainere på vår og høst dugnad.