Praktisk Informasjon

Dyrehold

Oksval III sameie har regulert følgende regler omkring dyrehold via sine vedtekter.

DYREHOLD I SAMEIET

Endret 23.04.01

Sameiet har et regulert dyrehold for best mulig å kunne ivareta de ulike interessene blant beboerne når det gjelder dyrehold generelt og katte- og hundehold spesielt.

                   

GENERELLE REGLER

 1)           Alle sameiere har plikt til å søke styret om sitt dyrehold. Det må søkes før dyret anskaffes, og ved innflytting må tillatelse innhentes på forhånd. En tillatelse innebærer at dyreholdet skal forholde seg til regelverket som presiseres her.

 2)        Dyrene i sameiet skal ikke være til sjenanse for øvrige beboere.

3)        Dersom reglene ikke følges, har sameiet anledning til å forby gjeldende dyrehold. Slike vedtak skal begrunnes skriftlig til vedkommende dyreeier.

 4)           I spesielle situasjoner kan styret fravike regelen om rett til regulert dyrehold. Det må da være enstemmighet bak vedtaket.

 5)           Den enkelte sameier er pliktig til å informere eiendomsmegler og interesserte kjøpere ved salg av bolig om disse husordensreglene for dyrehold.

KATTEHOLD

 6)        Det er kun tillatt med én katt pr. husstand.

 7)        Alle katter skal merkes med halsbånd og id-chips, og kattene skal vaksineres regelmessig. Hannkatter skal kastreres og hunnkatter skal steriliseres. Ormekur skal gis i henhold til anbefalte intervaller. Som en årlig rutine skal styret i samarbeid med de tunansvarlige innhente dokumentasjon fra katteeierne på at disse reglene overholdes.

 8)        Katteeierne og småbarnsforeldrene samordner seg imellom slik at sandkassene blir tildekket med presenning hver kveld.

 9)        Katteekskrementer fjernes i den grad det er mulig.

HUNDEHOLD

10)      Det er kun tillatt med 1 hund per husstand.

 11)      Alle hunder skal merkes med halsbånd med navn på eier og id-chips samt vaksineres regelmessig. Som en årlig rutine skal styret i samarbeid med de tunansvarlige innhente dokumentasjon fra hundeeierne på at disse reglene overholdes.

 12)      Hunder skal alltid holdes i bånd i boligområdet. Forøvrig gjelder Nesodden kommunes båndtvangregler.

 13)      Det er ikke tillatt å ha hundegård i haven. Løpestreng som gjør at hunden kan nå utenfor egen hage er heller ikke tillatt. Hunder skal ikke bindes utendørs når eieren ikke er hjemme. Bjeffer hunden slik at den kan sjenere naboer, skal den tas inn.

 14)      Hundeekskrementer skal fjernes.