Praktisk Informasjon

Fremleie

Leiligheter:

  • Styret skal underrettes omgående om navn på leietakere ved fremleie.
  • Utleier har ansvar for at leietagere er godt informert om våre husordensregler og vedtekter.
  • Utleier har i tillegg ansvar for å påse at leietakere deltar på dugnader mm. 

Barnehuset:

Barnehuset drives ikke i regi av Oksval III Sameie, men det er fortrinnsrett for barn i Sameiet. I tillegg har Beboere muligheter til å leie barnehuset til f.eks. barnebursdager og konfirmasjoner, spm omkring når barnehuset er ledig/evt booking  kan rettes til Startgropa Barnehage - som fom august 2018 drives av Læringsverkstedet