Praktisk Informasjon

Facebook Sider for beboere i Sameiet

Beboerside opprettet av sameiet: 

https://www.facebook.com/groups/336227874324512

Side opprettet for alle beboere i Oksval III Sameie og Søndre Blåbærstien:

Bærekraftige liv i Blåbærstien - https://www.facebook.com/groups/320064395100926

Beboerside opprettet av beboere i Oksval III sameie: 

https://www.facebook.com/groups/245612650043343