Praktisk Informasjon

Oversikt over strøkasser i sameiet

Nesodden kommune har ansvar for å måke og strø hovedveien.  Beboere må selv gå sammen for å strø stikkveier inn til husene og tunene. Alle strøkasser er markert med Grønn runding i bildet.

Styret bestiller mer sand ved behov: Når det går tomt ber vi beboere om å rapportere dette inn til Styret v/Oksval3sameie@gmail.com - og hvor kassen er plassert (Tun/Husnr).