Parkering/Garasje

Generelt - Parkering/Garasje

Blåbærstien skal være et bilfritt område.

Det er en garasje under Sentrumshuset, hvor en del av beboerne har kjøpt egen garasjeplass.

Oksval III Sameie har i tillegg 13 parkeringsplasser for utleie. For å kunne få en slik parkeringsplass, må en melde sin interesse til oksval3sameie@gmail.com.

En vil da bli satt på venteliste, og en kan regne med at det vil ta flere år før en kan bli tildelt en plass.

Alle sameiere som selv ikke bruker sine plasser skal i følge vedtektene leie ut via etablerte venteliste. En kan selv ikke velge hvem som skal få leie garasjen. Informasjon omkring ventelisten, ta kontakt med styret.

Det er dessverre vanskelig å parkere både for beboere og gjester. På tross av mange henvendelser til kommunen er situasjonen meget problematisk/Andre parkeringsalternativer er utenfor Barnehuset og eller langs plankegjerdet. I tillegg er det plasser tilgjengelig ved Oksval Barnehage. Begge steder har begrensninger på inntil 2 døgn.

Den nedre parkeringsplassen ved Søndre Blåbærstien, kan brukes av våre gjester og beboere.

Det er ikke tillatt å parkere langs veien i Munkefaret, Dette er kommunal vei, og en kan risikere å bli bøtelagt.

De som har garasjeplass skal benytte denne og ikke legge beslag på plasser ute.
Parkering må under enhver omstendighet ikke sperre eller innsnevre veien slik at utrykningskjøretøy som brann- og sykebil ikke kommer frem.