Praktisk Informasjon

TV og Bredbånd

Vår leverandør er:

  • https://www.telia.no/bedrift/ har kjøpt opp Get og tatt over ansvaret for vår avtale. 
  • https://www.telia.no/bedrift/kundeservice/


Informasjonsskriv mottatt fra GET til Beboere og Styret i Oksval III Sameie (Se bort fra siste side)

sites/ae/ae15517c06581f99b028d9ab2107a765/attachments/File/Info_fra_Get_20042016.pdf