Minner om at - Ekstraordinært Årsmøte i Oksval III Sameie er nå åpnet for digital avstemning på Min side.
 
Stemmegivingen er åpen fra 07.10.2020 klokken 01.00 til 11.10.2020 klokken 23.59.
 
Logg på https://minside.bbl.no/USBL/ for å avgi dine stemmer.
 
Med hilsen,
Styret i Oksval III Sameie