Se vedlagte skriv: 

Ekstraordinært årsmøte i perioden 7-11.10.20.pdf (179,12 kb)