Vi har måtte oppgradere nettsiden vår etter en del feilsituasjon ifb med pålogging. USBL som er leverandør anbefalte i tillegg å endre brukernavn på innlogging ifb med en del sikkerhetskrav. Nytt brukernavn er: oksval3sameie@gmail.com. Passord er det samme som tidligere. For de som ikke er kjent med passordet - kan dere få dette ved å ta kontakt med styret på oksval3sameie@gmail.com. Endringen skjer som følge av oppgradering av løsning