ÅRSKONTROLL BRANNVARSLINGSANLEGG

 

 

KONTROLL GJENNOMFØRES 15.2 MELLOM 0800 OG 1600.

SIKRING24 LÅSER SEG INN I LEILIGHETENE OG DET TRENGER IKKE VÆRE BEBOERE TIL STEDE.

 

Dette skal kontrolleres:

 

  1. Full test av alarmanlegget og stikkprøver av enkelt detektorer
  2. Kontrollere alle funksjoner i alarmens hovedsentral
  3. Teste alarmoverføring til alarmsentral
  4. Kontrollere og teste sirener
  5. Måle batterispenning på backup batteri
  6. Kontrollere og rengjøre detektorer
  7. Rapportere observert feil eller slitasje som bør utbedres
  8. Oppdatere dokumentasjon, kundeinformasjon
  9. Årlig tilsynsrapport til styret
  10. Batteribytte