Årsmøtet:

Pga Coronasituasjonen vil årsmøtet i år bli avholdt både digitalt og manuelt.

Plan:

Årsmøtedokumentet deles ut ca den 15.4.

Det blir en digital høringsrunde fra 26.4 - 2.5, der man på USBL sin portal kan
stille spørsmål til styret. Alle vil da kunne se spørsmålene og svarene.
Avstemmingsperioden blir 3.5 - 7.5 på USBL.
I stedet for å avgi stemme digitalt kan man i år også avgi stemme skriftlig via post.
Mer informasjon kommer i årsmøtedokumentet.