Årsmøte 2022 avvikles torsdag 28.4

 Frist for å sende saker til årsmøtet er 15.2.22

 Sakene sendes på mail til: oksval3sameie@gmail.com

 Alternativt kan sakene leveres i postkassen til 5D – Eldegard. Send da også en SMS på 951 35 116 om at sak er sendt i posten