Heisan.

Vi har endelig fått operasjonalisert muligheten for å leie barnehagen av beboere i Sameiet. Mer informasjon om hva en kan benytte lokalet til, hvordan en booker, pris osv - finner dere her. 

https://www.oksval3.no/barnehagen/