Hei

Styret har fått en del tilbakemelding fra Tun 4 og Tun 5 om at de ikke er blitt tømt siden juni. Og det er ikke den avtalen vi har med Folloren.no

Neste tømmedatoer for grøntavfall er 29.2.2023
Hvis de ikke tømmer nå den 29.8 - så ring folloren Tlf: 90 80 40 10 med engang - for at de kommer tilbake og tømmer. Eller kontakter oss i styret på oksval3sameie@gmail.com - så skal vi ta kontakt med dem. 
Datoer for tømming står på deres nettside (Folloren.no - legg inn adressen så finner en tømmedatoer for grøntavfall, vanlig avfall, papir osv). 
Total oversikt over tømmedatoer 2023: 
Denne kalenderen lages hvert år av follo ren - så en må følge med på denne. 
Krav Folloren stiller til oss før tømming er at: 
Beholderen plasserer du hvor du måtte ønske på din eiendom og beholderen må trilles frem til veikanten før kl. 06:00 på tømmedag av abonnenten.

Hva kan du kaste i hageavfallsbeholderen

  • Planterester
  • Gress
  • Løv
  • Kvister
  • Nedfallsfrukt
  • Avskårne blomster
Ved hver tømmedag sette ut én bunt med kvister og tynne grener. Grener over 5 cm i diameter og over 1,5 meter i lengde må leveres til gjenvinningsstasjonen.
Men når en ser at containeren er full - dvs at lokket skal kunne tas igjen. Må dere ta med grøntavfallet tilbake og evt lagre dette i sekker hos dere selv til det blir plass igjen. Styret har fått en del klager fra andre beboere at dette ikke hensyntas og det ser deretter (fælt) ut ved tunene.
Styret ser behov for utvidelser av disse containerne og har i dag 26.8 bestilt følgende utvidelser: 
2 stykk på tun 1 (foran blåbærstien 4)
2 stykk foran barnehuset (barnehagen)
2 stykk foran tun 4 - (blåbærstien 13)
4 stykk foran tun 5 (blåbærstien 16/17)
Hilsen Styret