Heisan.

Som kjent ble det utført hærverk på porten før jul 2023. Og styret har i lengre tid prøvd å få tidligere leverandør/support firma til å komme og ordne dette (Rosing AS) uten hell etter mange purringer. 

Samtidig har det i flere år nå vært en del utfordringer med porten og det har kostet en del å reparere den hver gang/samt at den er relativ gammel. Så vi har nå valgt å gå for å skifte den ut. 

Bravida som fikk anbudet ifb med EL -bil installasjon har også klart å fremskaffe et godt tilbud til oss for å skifte ut porten til en ny og mer moderne (og forhåpentligvis en mer holdbar og stillegående port)

Styret jobber med å planleggge utskiftningen sammen med Bravida og deres underleverandør. Vi kommer tilbake med mer informasjon når utskfitning nærmer seg. 


Hilsen Styret