EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

AVHOLDES 15.9 KLOKKA 1800 – 2000 I AUDITORIET I TANGENTEN.  

FRIST FOR Å MELDE SAKER: 15.8
SAKENE MELDES PÅ OKSVAL3SAMEIE@GMAIL.COM 

PÅ MØTET VIL VI TA OPP SAKENE SOM BLE AVVIST PÅ ÅRSMØTET I VÅR.

DET ER OGSÅ ANLEDNING TIL Å MELDE NYE SAKER.

MERK NYE KRAV TIL TEGNINGER FOR BYGGESAKER SOM ER LAGT UT PÅ HJEMMSIDEN.

https://www.oksval3.no/byggesoeknader/