EL Bil Lading


Fra Bravida:
Bravida skal i uke 38 påbegynne el arbeidene for infrastruktur for lading av elbil på alle 72 stk. garasjeplasser i fellesgarasje og til 3 stk. felles gjesteplasser ved innkjøringen til garasjen hos dere.


Det er viktig at det ikke er parkert noen biler innenfor avgrensede områder. Plan for dette sendes ut ca. 1.9.


De allerede nå veit at de blir borte i denne perioden (uke 38 - 43) bør si i fra til styret og avtale at andre kan flytte bilen.

Da det er noe leveringstid på ladebokser er det ønskelig at vi får inn en samlet bestilling fra sameiet på antall.
Frist for bestilling er onsdag 30.8.23. Bestilling sendes på mail til sameiet.
(Alle som tidligere har bestilt må sende en ny mail, slik at vi er sikre på at vi får med oss alle)
Bestilling er bindende og betaling ordnes ved at sameiet betaler Bravida og fakturerer beboer.

Prisen for lader er satt til kr. 19 500 inkl. mva.
Pris for lader er satt til kr. 21 500,- inkl. mva. ved etterbestillinger etter at prosjektet er ferdigstilt, frem til oktober 2023. I garantiperioden på 5 år, så må kun Bravida montere ladeboksene.

***************
Informasjon om betalingsløsning kommer snart.

Styret