Vennligst les igjennom hva som kan kastes og ikke kastes for at Follo Ren vil tømme dem:
 
https://www.oksval3.no/umbraco#/content/content/edit/21911
 
Håper dere blir godt fornøyd med denne tjenesten.
Hilsen Styret