Hei beboere.
For å sikre at sameiere får informasjon som sendes ut på fellesmailer mm, må dere påse og oppdatere informasjonen deres på https://www.usbl.no/om-usbl/om-oss/bonabo - dvs mail/tlf nr osv. Dette er en portal vi har for alle sameiere via USBL. Her ligger informasjon om deres bolig - Info om årsmøter/protokoller osv. Hilsen Styret