Den 18.5.20 settes det opp stillase på endeveggen ved Sentrumshuset, for at vi skal få vasket og beiset veggen. Vi er i tillegg nødt for å stenge den nærmeste parkeringsplassen inn mot veggen fom 18.5. 

Vi regner med at arbeidet vil ta 2-3 uker.