Styret minner om at frist for å melde saker til årsmøtet er 1.2.24.
Det vises også til "Krav til tegninger ved byggesaker" som ligger på hjemmesiden vår.