Vedtekten er blitt oppdatert ihht til punktene som ble vedtatt på årsmøtet 2021 - https://www.oksval3.no/vedtekter-og-sameierlov/