Nå er det tiden for leveranse av ved, og vi opplever at paller blir satt fra seg rundt omkring på fellesområdene.

Styret ber hver enkelt beboer som har satt fra seg dem på tunene rundt omkring og fjerne dem. Og sette dem på egen eiendom eller får noen til å fjerne dem for dere. Det ser ikke så pent ut når de blir satt fra seg hvor det måtte passe.