Hei

Det er behov for å gjennomføre nødvendig rengjøring i garasjen og kosting på parkeringsplassene foran Barnehuset/Sentrumshuset fra kl 08.30 Fredag 28.5.2021. 

Alle er dermed nødt for å flytte sine biler før kl 08 den dagen. Vi har fått tillatelse fra Kommunen å parkere nedenfor Sentrumshuset (dvs fra 1 lyktestolke etter svingen) og ned til det første krysset. Men fremkommelighet for utrykningskjøretøy må opprettholdes - så pass på å parker tett inn mot fjellsiden. 

Alternative parkeringsplasser:

Innfartsparkeringen ved Steinerskolen
Nedre del hos søndre Blåbærstien
Evt ledige plasser (som det er tillatt å bruke) oppe ved Oksval Barnehage.
Hilsen Styret