Dato for dette er satt til 17 juni av Sikring24 som gjennomfører kontrollen. Se egen mail som er sendt ut