Parkeringsplassen nedenfor sentrumshuset lar vente på seg.
Årsaken er at det ligger høyspentkabler i grunnen og dermed må netteier være med på graving.
Her er det ventetid, men vi håper snarlig oppstart.