Hei

Neste tømmedatoer er 26.9 - så husk å kjør grøntavfall backene frem mot gangstien med skriften ut mot gangsstien. 

Dersom de ikke blir tømt den 26.9 - Melder dere dette inn her: https://folloren.no/selvbetjening/beholder-har-ikke-blitt-tomt/

Da skal Folloren påse å sende bilene tilbake for å tømme skikkelig. 

Den 14.10 er det Dugnad og da må vi også påse å tømme disse i den store grøntcontaineren foran Barnehagen. 

Siste tømmedato er 24.10.2023 (Og starter da ikke opp før i mai 2024)

Hilsen Styret