Tunkontakter for alle tun er nå på plass :)
https://www.oksval3.no/kontakter/tunkontakter/
Takk til alle som stiller opp.

Hilsen Styret