Heisan

Årets Vårdugnad er satt til lørdag 4.5.2024. De respektive tunkontaktene har som ansvar å planlegge dugnad på de ulike tunene. Men det er behov for å fortsette med beskjæring av buskas, dette er en aktivitet styret vil koordinere innad i sameiet, men er avhengig at folk i sameiet også deltar på dette. Det er viktig i forhold til snømåking osv.. 

Containere vil bli bestilt, men vi kommer ikke til å bestille til elektriske artikler da det står røde backer på flere av tun som kan benyttes til dette i formålet(og som folloren skal tømme jevnlig - men pass på at ikke det fylles så mye i dem at lokket ikke går igjen).

Vi må igjen minne om at det IKKE skal settes fra seg saker utenfor containere. Det er ingen i styret som har/skal ha dette ansvaret for år etter år å rydde opp på slutten av helgen når dugnaden gjennomføres. Det er ofte store/tunge ting som plasseres utenfor(Ved containerne ved barnehaget) og det er ikke greit. 

Ellers er vårdugnaden en flott mulighet for at folket samles og har en koselig dag. 

Hilsen Styret