Det ble på årsmøtet 28.4.2022 godkjent for etablering av varmepumper i sameiet (både for rekkehus/sentrumshus). Se reglene som ble godkjent:

https://www.oksval3.no/umbrac