Dette finner dere her på beboersiden under - https://www.oksval3.no/beboersiden/%C3%A5rsmoeter-innkallinger-og-protokoller/

Trenger dere passord for å komme inn på siden - så send en forespørsel til oksval3sameie@gmail.com

Hilsen Styret