Komposthaugen er stengt og det er nettopp ryddet opp der da det skal bygges uteplass. Det skal ikke kastet hageavfall - juletrær osv ned der.