Onsdag 7.4 og Torsdag 8.4 kommer elektrikere for å fjerne restene av gammelt brannvarslingsanlegg.
De skal gjøre følgende:
Blende strømtilførsel til sentral i gangen.
Fjerne sentral i gangen hvis beboer ønsker det.
Fjerne kabler og sirener ute.
Plan for gjennomføring:
7.4: Rekke 1 - 9
8.4: Rekke 10 - 17
Den dagen din rekke står nevnt må det være noen hjemme i leiligheten din hvis du ønsker å få blendet
strømmen til den gamle sentralen, og få denne fjernet.
Dette tar kun noen få minutter.
Man kan også avtale at nabo har nøkkel.
Det er NESODDEN ELEKTRO som skal gjøre arbeidet. 
Kontaktperson: Richard Marki. Tlf: 92463705