Oppdatert HMS Plan er lagt ut her: https://www.oksval3.no/hms-og-internkontroll/hms-og-internkontroll/

Så da er det bare å lese igjennom og gjøre seg kjent :)