Styret valgte å klage(igjen) på vedtak om ikke å kunne få parkere nedenfor sentrumshuset i perioden 15 tom 18.6.20, ifb med rehabiliteringsarbeidet, og det hjalp. Vi har derfor fått dispensasjon. Dette skrivet blir også sendt alle beboere + i postkassen. Veldig viktig at dere parkerer tett inntil fjellveggen, samt på en måte som at flere får plass

 

PARKERING IFB MED ASFALTERING

Vi har nå klart å få med oss Nesodden Kommune til å gi oss dispensasjon ved å parkere nedenfor Sentrumshuset i perioden 15.06 tom 18.6 ifb med Asfalterings/gravingsarbeid som skal utføres ifb med innkjørselen til Garasjen.

Som dere ser av kartet under er det skissert opp med rød strek hvor en kan parkere (Men IKKE i svingen).

  • Parkering skal skje fra 1 lysstolpe etter den sorte streken.
  • Alle må parkere Helt inntil fjellveggen og ikke stå ute på asfalten, eller til hinder for utrykningskjøretøy eller på en måte som er trafikkfarlig.

Vedtak fra Kommunen:

Vi gir unntak for p-forbud i perioden 15.06 tom 18.06. Nevner for ordens skyld at generelle trafikkregler fortsatt gjelder, og det skal ikke parkeres på en måte som er trafikkfarlig eller som hindrer fremkommeligheten for utrykningskjøretøy.

 

Med vennlig hilsen

Helga Horge-Trømborg

Avdelingsleder Samferdsel,

 Denne lappen kan også evt legges i frontruta på bilen.

Hilsen Styret