Hei


Som kjent var det årsmøte 27.4 og her er de som nå sitter i nytt styre og varamedlemmer.

 

https://www.oksval3.no/kontakter/styret/