HMS og Internkontroll

Brannvern instrukser - Sameiet - 2021

I første kvartal 2021 er ny og moderne brannsikringsløsning for enhetene inklusiv Barnehagen, felleslokaler og Garasje - etablert. Vedlagt følger informasjon til alle beboere for hvordan en skal forholde seg til det nye anlegget. 

Brannalarm med nabovarsling og utrykning fra Brannvesenet


Styret er ansvarlig for brannsikkerheten

De fleste branner utvikler seg svært raskt. Beboere og Brannvesenet må varsles om at det brenner så tidlig som mulig. Styret er ansvarlig for at brannsikkerheten i bygningene er ivaretatt på en forsikringsmessig måte. Det er eier, representert ved styret i borettslag eller sameiet, som har ansvaret for at det blir montert røykvarsler i hver boenhet.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Rask utrykning redder liv og verdier

Sikring24 er et lokalt alarmselskap som i samarbeid med Follo Brannvesen IKS leverer alarmtjenester til private og boligsammenslutninger i Follo. Direktevarsling til alarmstasjon og utrykning fra din lokale brannstasjon er med på å redde liv og verdier.

Aksjonsplan:

24 timers alarmavtale tilknyttet alarmstasjon

  • Ved utløst alarm - vil alarmen kun varsles i den leilighet eller området hvor varsleren er plassert (med område menes fellesområder, garasje og barnehage). Får ikke alarmstasjon kontakt med beboer(e) ved alarm, rykker Brannvesenet direkte ut med fullt bemannet brannbil.
  • Alarmstasjon vil ringe i fra telefonnummer 23 03 07 70. Det er viktig at dere derfor lagrer dette nummeret. Dersom du som kunde ønsker å komme i kontakt med Sikring24 eller ønsker å stoppe en utrykning ring oss på 947 89 689.
  • Alarmstasjonen vil ringe til leiligheten der alarmen er utløst. Dersom vi ikke får tak i beboere og/eller bekreftet at alt er i orden sendes brannvesenet umiddelbart.
  • Ved utløst alarm er det viktig at alle i husstander, samt evt håndverkere vet at de må ringe til vår alarmstasjon slik at vi får stoppet evt unødvenig utrykning.
  • Alarmstasjonen overvåker batterilevetid og helsetilstand til varsleren. Ved behov for batteribytte vil vi kontakte dere for service.
  • Har man behov for å ta ned røykvarsleren i forbindelse med oppussing eller annet - kontakt vår alarmstasjon på 947 89 689.
  • Røykvarsleren vil stoppe av seg selv etter 4 minutter dersom all røyk er luftet ut. Det er derfor ikke behov for å ta sensoren ned eller skru sensoren av.
  • Utenfor garasjeporten er det etablert en sirene, som vil starte dersom vi får røykutvarsling i garasjen.