Praktisk Informasjon

Forsikringsordninger

Forsikringsavtale

Styret har i samarbeid med USBL inngått en ny og revidert forsikringsordning med IF Forsikring. Denne gjelder kun for bygningsmassen. Den enkelt må selv sørge for innboforsikring.

Obs! Riktig polise nummer er:  SP587406

Forsikring_Oksval_III.pdf