Grus skal bli levert iløpet av dagen (2.2.24), har blitt litt forsinkelser da det ikke var like lett å få tak i.

Samtidig er det kommet 4 nye gruskasser som vi har plassert ut i sameiet som også fylles opp. Styret